Kép helye és mellékesen Politika

Paradigmaváltás az MTA-nál


MAGYAR ŐSTÖRTÉNET


PARADIGMAVÁLTÁS A TÖRTÉNELEMBENTartalom (click)
Kattintson a TARTALOM szóra!

Paradigmaváltás
Gondolkodásmódunk változása. Határokon túl.
A paradigma és a paradigmaváltás fogalmát Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete (Structure of Scientific Revolutions) c. műve tette ismertté az 1960-as években. A tudás a fejlődése során új ismeretekkel bővül, olykor megoldhatatlan kérdések képződnek. Önmagában ez a tudomány természetéhez tartozik, az anomáliák jó része ugyanis idővel megoldható a koreszme (paradigma) keretein belül. Mi történik akkor, ha nem? Ilyenkor a koreszmébe (paradigmába) vetett bizalom meginog, változásra van szükség. Az új koreszmét (paradigmát) azonban nem könnyű felismerni, a merész újdonságok gyakran sarlatánságnak tűnnek.
Történelem írásunk eddig döntően az írott forrásokon alapult. Amelyeket a legkönnyebb hamisítani. A hangsúlyt a nem, vagy csak nehezen hamisítható genetikai, nyelvi nyomokra tesszük át. S nem a mából indulunk vissza az időben, hanem egy kellően távoli múltból indulunk el előre.

Nem új történelmet írunk, hanem a régit hozzuk napvilágra ! Már ami rekonstruálható belőle annyi évszázad és oly sok dezinformátor után. Munkám Horvát István, Magyar Adorján és Baráth Tibor munkájának folytatása - a mai kor nívóján. Tudom, elődeimnek tartottakat néha megmosolyogják olvasóik, de figyelmeztetnék: Mindenkit a maga korában kell értékelni, a kortársak alkotásával összehasonlítani. Horvát Istvánt össze lehet mérni Sajnovics páterrel és Baráth Tibort pl Kristóval, Györffyvel. Természetesen hosszan lehetne sorolni a finnugor rokonságot támadók névsorát, de azért az ellenségem ellensége nem biztos, hogy a barátom. Korunkból Varga Csaba volt, aki bizonyos aspektusból a "mi" táborunkhoz sorolható. De ide lehet sorolni minden embert, aki rámutat a magyar átadó szerepére a világ nyelveiben.
Elméletem kialakulásában nagy segítségemre volt a napjainkban is létező pánturk és pánörmény elmélettel való ismerkedés. Például Polat Kaya munkássága. De nem hagytam figyelmen kívül a tiltott régészet eredményeit sem. S a logikátlan munkákat helyből elvetettem. Mindenesetre a paradigmaváltást a népesség genetika ugrás-szerű fejlődése tette lehetővé.